romani

Kurvin sin

roman kurvin sin


Kvadratura zatvorenog kruga

roman Kvadratura zatvorenog kruga
ispis.hr
Digitalni tisak

Ovo je jedna od firmi koja se bavi digitalnim tiskom, a da baš nisam imao ni jednu jedinu primjedbu na njihov rad, kao i na odnos spram mene kao stranke. Nema zahtjeva koji sam postavio van njihove ponude, a da me nisu pažljivo poslušali te učinili sve kako bi udovoljili mojim naraslim prohtjevima. Svaka čast, tako se radi posao; profesionalnost u struci i ophođenju bez mane! Thumbs up